Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
การตลาดกับ Email Marketing

การทำการตลาดโดยใช้โปรแกรม Email Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบไดเร็กเมล์ในรูปแบบของอีเมล์นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์, โฆษณา, หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูป แบบข้อมูลแบบ text หรือ htmlSpam Mail คืออะไร? หลีกเลี่ยงอย่างไร?

ทำความรู้จักกับ Spam Mail และการหลีกเลี่ยง Spam mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่ง (ซึ่งมักจะไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ ส่ง) ได้ส่งไปยังผู้รับอย่างต่อเนื่องโดยส่งจำนวนครั้งละมากๆและมิได้รับความ ยินยอมจากผู้รับ โดยการส่งสแปมเมล์นั้นอาจมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ ฉะนั้นแล้วส่งแล้วเป็น Spam mail ไหม ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับฝั่งผู้รับปลายทางมากกว่าว่าเขาจะมองอีเมล์ที่เราส่งถึงเขาเป็นอีเมล์อะไร และต้องได้รับการยืนยันการรับเมล์จากผู้รับปลายทางด้วยSMTP ในการตั้งค่าสำหรับ Free Email

SMTP ในการตั้งค่าสำหรับ Free EmailService
Complain
ContactUs
Download

กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

[@FieldCaption] [@Field]
Prosoft Email Marketingโปรแกรมทำตลาดผ่านอีเมล์
FAQ
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai