Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

จริยธรรมในการทำ E-mail Marketingอีกรูปแบบวิธีการตลาดออนไลน์ที่เราปฏิเสธไม่ได้และเห็นกันอยู่ทุกวันใน Email ที่ส่งกันมาแบบไม่ยั้ง ถล่ม เมล์เราทุกวี่ทุกวัน คือ Email Marketing ของพวกขายตรงต่างๆ

หากพูดถึงวิธีการทำการตลาดออนไลน์แบบนี้อาจทำให้หลายๆคนต้องแขยงกันเลยทีเดียว

แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดี แต่ธุรกิจหากจะเลือกใช้ต้องมีวิธีการใช้ที่คำนึงของผู้รับ Email เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับ Email ด้วย

ไม่ใช่แต่จะส่งจนเป็น Spam รบกวน Inbox ผู้รับ ใช้คำโฆษณาเกินจริง ฐาน Email ที่ส่งไปต้องเป็น ฐานข้อมูลที่ธุรกิจต้องได้มาเอง มิใช่ซื้อฐาน Email มาส่งแบบมั่วๆ

จริยธรรมในเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะหากธุรกิจมองข้ามไป ผลตอบรับที่ดี จะสะท้อนกลับเป็นผลตอบรับในด้านลบกับธุรกิจเอง

ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจต้องคำนึงในการทำ Email Marketing มีได้ดังนี้

1. ฐานข้อมูล Email ธุรกิจต้องเป็นผู้หามาเอง เช่น จากแบบสอบถามข้อมูลของลูกค้า และในแบบสอบถามต้องถามความยินยอมด้วยว่า ลูกค้ายินดีที่จะรับข่าวสารของธุรกิจทาง Email หรือไม่ ที่สำคัญอย่ามั่ว Copy Email หรือใช้ Program ดูด Mail มาทำนะครับ เพราะเมล์ท่านจะโดน Block เป็น spam แน่นอน

2. จำนวนครั้งการส่งในแต่ละเดือน ควรส่งเดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง เช่นช่วงต้นเดือนเป็นการแนะนำกิจกรรมต่างๆ หรือ Promotion ต่างๆของเดือน และช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน (หากมีกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่คิดว่าน่าสนใจสำหรับลูกค้าก็ส่งได้มากกว่านี้)

 ง่ายๆ แค่นี้ จะทำให้ฐาน Email ของธุรกิจท่าน ไม่เกิดความรำคาญใจ Block Email ของธุรกิจที่ส่งไปอยู่ในJunk Mail แน่นอนบทความโดย : คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์
ประกาศบทความโดย : www.prosoftemailmarketing.com
Knowledge
การตลาดกับ Email Marketing
 
Service
Complain
ContactUs
Download

กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

[@FieldCaption] [@Field]
Prosoft Email Marketingโปรแกรมทำตลาดผ่านอีเมล์
FAQ
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
Prosoft CRM
B2BThai